GDPR - školní řád

Dodatek k školnímu řádu  vnitřní předpis – GDPR

Mateřská škola PASTELKY, Jamborova 11,Brno přijala potřebná organizační a technická  opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR)Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem ,jsou zpracovány za účelem splnění právní povinností( zejména podle zákona č.500/2004 Sb. ,správní řád v platném znění, zákon č.561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon) a zákon č . 499/2004 Sb. ,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.)Dále jsou některé osobní údaje zpracovány v souladu se článkem 6 ,,GDPR“ a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obracíme se na Vás jako zákonné zástupce se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.) V této  souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců vždy kontaktujte vedení školy.

Příklady opatření:

  1. 1. Rozdělení dětí do tříd -  první den školy

Seznamy dětí budou obsahovat pouze nezbytné údaje (jméno, příjmení a označení třídy)budou umístěny až za vstupními dveřmi mateřské školy a po dobu nutnou k dosažení účelu 1-2 dny, ne déle

2.Jména a značky v šatnách

Zákonným zástupcům ukážeme značku dítěte a uvedeme jen křestní jméno.

Bude se jednat pouze o zpřístupnění v přiměřené míře. Prostor šatny mateřské školy

Není veřejným prostorem, není zde možný přístup veřejnosti, ale pouze omezeného

okruhu osob.

3 .Sešit na omluvy v šatně

Zákonní zástupci dětí vhodí do připravené a uzamykatelné skříňky omluvu se jménem

dítěte. Tímto bude zamezen přístup ostatních zákonných zástupců k údajům o jiných

dětech a bude tak dodržena důvěrnost osobních údajů.

4.Písemné pověření osob k vyzvednutí dítěte z MŠ

Pokud dítě vyzvedává jiná zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem, je nutné, aby v případě, že ,,Pověření“, které obsahuje osobní nebo jiné identifikační údaje, bylo touto osobou odsouhlaseno.

5. Označení výkresů na nástěnkách- jen křestní jméno dítěte

<<  Srpen 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31