Stínování pedagogických pracovníků 2024

Odborná návštěva z ČR – stínování pedagogických pracovníků na pracovišti

Evaluace ze stínování Erasmu ve Slovinsku 7. – 11.5. 2024

Stínováná pedagogických pracovníků ve Slovinsku se zůčastnily tři pedagogické

pracovnice z naší MŠ Pastelky – p. řed. Mašková, p. uč, Černá a p.uč. Albrechtová.

 

Pedagogické pracovnice byly ve všech školách přijaty srdečně, měly možnost prohlédnout si prostory, třídy, kabinety, zahrady, zastřešené terasy, které se využívají v případě deštivého počasí, ve všech školách se zůčastnily odborných diskuzí.

MŠ Naklo „Mlinček“

Ve škole je 11 tříd, děti využívají také velkou tělocvičnu. Děti jsou vedeny přirozeně od 11 měsíců do šesti let. Odklad školní docházky dostávají děti vyjímečně. Ve třídách bylo velké množství prvků a výtvorů souvisejících s environmentální výchovou. Učitelé děti seznamují s praktickými činnostmi prožitkovým učením, často navštěvují místní farmy. Využívají rozsáhlé venkovní prostory k přirozenému pohybu a péči o rostliny, pozorování přírody, zvířat. Společně s ředitelem školy panem Bohinjecem jsme konzultovali používání prvků digitalizace ve výchovném procesu. Podle něj děti nepoužívají žádné digitální pomůcky z důvodů nadbytečného využívání digitálních prostředků v domácím prostředí. Učitelé jsou zaškoleni, zaznamenávají digitálně výsledky vzdělávaní, využívají případně mobily k obrazové demonstraci. Informační technologie je k dispozici i pro naučná videa a prezentace. Pro rodiče i veřejnost mají připravenou prezentaci o celoročních činnostech MŠ. Odborová základna vypracovala učební plán pro MŠ, který je založen jako celostátní dokument, který zohledňuje individuální potřeby a zvláštnosti ve vývoji a učení, zajišťuje různorodé obsahové náplně, metody a formy práce s dětmi, zajišťuje větší profesní odpovědnost MŠ a jejich odborníků. Program vychází z cílů a směrnic předepsaného národního programa Kurikula pro MŠ. Probíhá formou řízené a spontánní činnosti.

MŠ „Hansa Christiana Andersena“ Ljublaň

Tato školka je situována do šesti budov a má 43 tříd. Součástí jsou prostorné zahrady s terénními účelovýmí nerovnostmi, sportovními prvky, záhonky pro péči o byliny, plodiny. Pozorovali jsme jejich zaměření environmentálně udržitelného způsobu života a jejich realizace během stínování, činnosti podporující odpovědné občanství v oblasti EVVO. Využívájí spoustu přírodních materiálů k tvoření, výzdobě MŠ. Podporují zdravé stravování. Škola má třídu pro děti se specifickými potřebami. Jedenkrát ročně pořádají vystoupení k projektu „Andersenovské dny“. Zapojená je celá škola. Projekt podporuje čtnářskou gramotnost, kladný vztah ke knize. Samostatné ekologické projekty nemají, dbají na přirozený přístup k přírodě během celého pobytu v MŠ, v komunitním kruhu probírají pocity dětí, návrhy na zlepšení stavu přírody. Každá třída má svého zástupce z řad rodičovské veřejnosti a společně navrhují směřování výuky dětí.  Na naš dotaz o možnosti chovu drobných zvířátek v MŠ bylo odpovězeno, že ve Slovinsku tato činnost není povolena. Digitální technologie děti nevyužívají, učitelé jsou digitálně vzdělaní, připravují např. prezentace pro veřejnost. Tato škola má projektovou manažerku, která připravuje mimo jiné studijní pobyty pedagogických pracovníků ve všech částech Evropy. Za poslední rok a půl jich pedagogové absolvovali 25. Učitelé v celém komplexu preferují klid a pohodu, z dětí sálá spokojenost a radost.  Po závěrečné diskuzi s ředitelkou MŠ jsme měli možnost shlédnout krásný koncert pěveckého sboru předškoláků.

MŠ „Sonček“ – Litia

Tato škola má 36 tříd. Škola Sluničko je odloučené pracoviště nacházející se v horách v obladti obklopené krásnou přírodou. Je spojena se základní školou. V MŠ se nacházejí děti od 11 měsíců do šesti let. Měli jsme možnost nahlédnout do smíšených tříd, prostory tříd jsou oproti ČR menší, využívají však tělocvičnu ZŠ, která je pro obě školy společná. Prostředí přímo nabádá k ekologickým aktivitám, při úvodní prezentaci jsme měli možnost nahlédnout do celoročních aktivit MŠ, ze kterých plynulo přímé spojení s přírodou. Děti tráví venku spoustu času, chodí do lesa, do hor, jednou za rok mají akci týden v přírodě.Digitální technologie v MŠ nebylo možno vysledovat, protože je v běžném režimu nevyužívají. Pedagogové jsou vzděláni v digitálních technologiích  a vužívají je při vytváření prezentací a propagaci MŠ. Pro rodiče mají k dispozici portfolio pro každé dítě od začátku docházky do MŠ, ve kterém se zaznamenává vývoj schopností dítěte. Doplněno je o fotografie výtvory dětí. Tato MŠ a její sepětí s přírodou bylo nejbližší zaměření naší MŠ.

MŠ Lítija

V této škole jsme se setkali s pedagožkami, které se v rámci Erasmu zůčastnily nedávného stínování v naší MŠ. Děti byly v době naší přítomnosti na pobytu venku, měli jsme možnost prohlédnout si interiér školy a zahradu. Ve sborovně nám byl promítnut film ze závěrečné oslavy konce školního roku, které se zůčatňuje celá škola, děti, pedagogové, provozní zaměstnanci, ale i rodiče. Oslava měla za téma „Myška, která ztratila svoji knížku“. Děti jednotlivých tříd ztvárňovaly dramatizaci známých pohádek. Na přípravě kulis a kostýmů se podílel veškerý personál a rodiče. Při závěrečné diskuzi jsme se opět dozvěděli, že stejně jako v jiných MŠ digitální pomůcky do výuky nezařazují. Na ekologii a přirozený vývoj však kladou velký důraz, ve třídách mají velké množství přírodního materiálu, který děti využívají při tvoření dle vlatní fantazie. Škola je vyzdobena avýrobky dětí se spoustou rostlin a přírodnin. Při plánování si učitelé vybírají z programu Začít spolu a z prvků konceptu Montesori. Škola má 700 dětí, z toho 40 dětí se specifickými potřebami. Výchovné procesy probíhají v klidné atmosféře.

V odborné diskuzi jsme se dozvěděli, že povolání pedagoga ve Slovinsku má velkou prestiž a rodiče s plnou důvěrou dávají do MŠ už 11-ti měsíční děti. Spoléhají na výchovně vzdělávací program MŠ kterou si vyberou, protože ve Slovinsku je míst v MŠ více než dětí. Z návštěv slovinských MŠ máme dobrý pocit, výchovné procesy probíhají v klidné atmosféře, děti, pedagogové i asistenti působí štastně a spokojeně. Ve všech ohledech je patrná profesionalita pedagogického sboru. Stinování ve Slovinsku bylo pro nás velkou inspirací a přínosem.

 

 

 

<<  Červen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930