Aktuality

Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2023/2024

1.přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese www.zapisdoms.brno.cz v období 1.4.-30.4.2023

-pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

SBĚR PŘIHLÁŠEK bude ve středu 3.5.2023 a ve čtvrtek 4.5.2023

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podání přihlášky je možné datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem /nelze poslat jen prostý email/, poštou. Je možné i přímo do schránky u vchodu do školy.

Datová schránka: n c h 2ax/ veškeré údaje naskenujte do jedné přílohy/

2. Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 3.5. od 7:00-13:00

4.5. od 13:00-16:00

3.Přihláška musí být řádně vyplněna a vytištěna, potvrzena dětským lékařem, kopie rodného listu, kopie platného OP. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt v naší městské části na adrese, kterou uvádíte na přihlášce.

Další informace o mateřské škole najdete na: wwwmspastelky.cz

 

Zápis pro zájemce o přijetí v režimu dočasné ochrany (dle zákona Lex Ukrajina IV) se bude konat dne 5.6. 2023 od 9:00- do 12 :00 hodin

 

Za kolektiv mateřské školy Michaela Mašková

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2023/2024

1.přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese www.zapisdoms.brno.cz v období 1.4.-30.4.2023

-pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

SBĚR PŘIHLÁŠEK bude ve středu 3.5.2023 a ve čtvrtek 4.5.2023

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podání přihlášky je možné datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem /nelze poslat jen prostý email/, poštou. Je možné i přímo do schránky u vchodu do školy.

Datová schránka: n c h 2ax/ veškeré údaje naskenujte do jedné přílohy/

2. Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 3.5. od 7:00-13:00

4.5. od 13:00-16:00

3.Přihláška musí být řádně vyplněna a vytištěna, potvrzena dětským lékařem, kopie rodného listu, kopie platného OP. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt v naší městské části na adrese, kterou uvádíte na přihlášce.

Další informace o mateřské škole najdete na: wwwmspastelky.cz

 

Zápis pro zájemce o přijetí v režimu dočasné ochrany (dle zákona Lex Ukrajina IV) se bude konat dne 5.6. 2023 od 9:00- do 12 :00 hodin

 

Za kolektiv mateřské školy Michaela Mašková

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2023/2024

1.přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese www.zapisdoms.brno.cz v období 1.4.-30.4.2023

-pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

SBĚR PŘIHLÁŠEK bude ve středu 3.5.2023 a ve čtvrtek 4.5.2023

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podání přihlášky je možné datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem /nelze poslat jen prostý email/, poštou. Je možné i přímo do schránky u vchodu do školy.

Datová schránka: n c h 2ax/ veškeré údaje naskenujte do jedné přílohy/

2. Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 3.5. od 7:00-13:00

4.5. od 13:00-16:00

3.Přihláška musí být řádně vyplněna a vytištěna, potvrzena dětským lékařem, kopie rodného listu, kopie platného OP. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt v naší městské části na adrese, kterou uvádíte na přihlášce.

Další informace o mateřské škole najdete na: wwwmspastelky.cz

 

Zápis pro zájemce o přijetí v režimu dočasné ochrany (dle zákona Lex Ukrajina IV) se bude konat dne 5.6. 2023 od 9:00- do 12 :00 hodin

 

Za kolektiv mateřské školy Michaela Mašková

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2023/2024

1.přihlášku si vyplníte a vytisknete na adrese www.zapisdoms.brno.cz v období 1.4.-30.4.2023

-pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

SBĚR PŘIHLÁŠEK bude ve středu 3.5.2023 a ve čtvrtek 4.5.2023

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podání přihlášky je možné datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem /nelze poslat jen prostý email/, poštou. Je možné i přímo do schránky u vchodu do školy.

Datová schránka: n c h 2ax/ veškeré údaje naskenujte do jedné přílohy/

2. Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 3.5. od 7:00-13:00

4.5. od 13:00-16:00

3.Přihláška musí být řádně vyplněna a vytištěna, potvrzena dětským lékařem, kopie rodného listu, kopie platného OP. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt v naší městské části na adrese, kterou uvádíte na přihlášce.

Další informace o mateřské škole najdete na: wwwmspastelky.cz

 

Zápis pro zájemce o přijetí v režimu dočasné ochrany (dle zákona Lex Ukrajina IV) se bude konat dne 5.6. 2023 od 9:00- do 12 :00 hodin

 

Za kolektiv mateřské školy Michaela Mašková

 

 

 

   

Školné - daně

Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu / školné/ za předškolní           vzdělávání za rok 2022

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 381 zákona č. 586/1992 o dani z příjmu, budu mít nachystané pro vás na třídní schůzce.

 

Michaela Mašková

   

Erasmus +

Zapojení mateřské školy do programu Erasmus +

Naše mateřská škola se zapojila do programu Erasmus +, který umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci V rámci programu Erasmus + plánujme spolupráci v období jara školního roku 2022/2023 s mateřskou školou na Slovensku.

Bude se jednat o výjezd autobusem na 3 dny v termínu 25-27.dubna 2023.

V rámci výjezdu navštívíme s dalšími mateřskými školami mateřskou školu v Bratislavě.

Veškeré výdaje na děti budou hrazeny z projektu ERASMUS+

Celkový počet účastníků je omezen na 10 dětí naší MŠ.

Mateřská škola zajistí nezbytnou administrativu a publicitu projektu.

Kritéria pro výběr žáků/ dětí/ do programu Erasmus + imobility budou zveřejněna v šatnách dětí od 3.1.2023.

Závazné přihlášení probíhá od 3.1.2023

Cíl programu Erasmus +

V rámci umožnění mezinárodních výjezdů a podpor mezinárodní spolupráce přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. Zjednodušený typ projektů pro školy, který umožňuje MŠ realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu si vyměňují zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod.

 

   

Informace pro rodiče k 1.září 2022

Informace pro rodiče k 1. září 2022

Provoz naší mateřské školy začíná 1.9.2022 od 6:15- 16:30 hod.

 

Děti, které nastoupí poprvé, doporučujeme vyzvednout po obědě. Necháme na zvážení rodičů. Děti, které budou v MŠ spát, musí mít podepsané pyžamo.

Příchod dětí bude ukončen v 8:30 hodin, potom se škola uzavře a bude probíhat program pro děti a svačina, prosíme o dodržování doby přijímání dětí.

Dejte dětem batůžek a do něho: náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky…) vše podepsané!!!!Doporučujeme balit věci s dětmi, ať mají přehled, co mají s sebou.

Dejte dětem pití nebo prázdnou podepsanou láhev, osvědčilo se nám na školní zahradě pro pitný režim. Pitný režim bude doplňován.

Na pobyt ve třídě volte pohodlné oblečení, podepsané a na školní zahradu sportovní oblečení.

Do třídy děti budou mít papuče, vše podepsané.

Vyzvedávání dětí bude probíhat po obědě od 12:30-13:00 hod.

Odpoledne od 15:00-16:15 hod. V 16:30 s škola uzavírá.

Těšíme se na vaše děti, společně vše zvládneme.

Za kolektiv MŠ PASTELKY

Michaela Mašková – ředitelka školy

   
<<  Březen 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
2021242526
2931