Úplata za vzdělání - školné

Mateřská škola Pastelky, Jamborova 11, 615 00, Brno, příspěvková organizace

STANOVENÍ

o výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění vyhlášky 14/2005 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydávám následující rozhodnutí:

I.

a) Výši úplaty na jedno dítě umístěné v mateřské škole (dále jen MŠ) k celodenní docházce stanovuji na 510,- Kč měsíčně.

b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte umístěného v MŠ, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

c) Zdarma se poskytuje vzdělání dětem umístěným v MŠ, které dovrší 6 let věku v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

d) Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se poskytuje vzdělání zdarma.

e) V době hlavních prázdnin se úplata vybírá v poměrné výši.

II.

Plátce je povinen příspěvek zaplatit do 10. dne stávajícího kalendářního měsíce, nejpozději však do konce kalendářního měsíce, bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu 234150431/0300, vedeného u České spořitelny Brno-město. Jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo dítěte, jako specifický symbol 1111. Dále je možno uhradit příspěvek poštovní poukázkou na výše uvedené číslo bankovního účtu a s vyplněním příslušného variabilního a specifického symbolu.

III.

O osvobození od úplaty zákonný zástupce žádá písemně ředitelku školy. Trvání nároku dokládá pro každé další čtvrtletí. Změnu rozhodných okolností je povinen nahlásit do 8 dnů ode dne změny. Žádosti nelze vyhovět zpětně.

IV.

Neuhradí-li zákonný zástupce opakovaně úplatu za vzdělání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte o ukončení předškolního vzdělávání.

V.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022

V Brně dne 30.6.2022

Michaela Mašková

ředitelka školy

<<  Červenec 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031